Speed Pedelec: moet je deze nog verzekeren?

geen verzekeringsplicht voor de elektrische fiets

26 mei Speed Pedelec: moet je deze nog verzekeren?

Onze partner in rechtsbijstand, Euromex, brengt duidelijk rond de verzekeringsplicht van de elektrische fietsen of speed pedelec.

 

Vanaf 1 juni 2019 zijn alle elektrische fietsen vrijgesteld van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen op voorwaarde dat ze puur op de hulpmotor, dus zonder (bij)trappen, niet harder kunnen dan 25 km/u. Het is niet omdat de fietser door te trappen een (veel) hogere snelheid haalt, dat hij een groene kaart moet hebben.

De ‘elektrische’ fietser moet uiteraard voor zijn aansprakelijkheid kunnen terugvallen op een BA Familiale.

 

In het verleden heerste er verwarring rond de verzekeringsplicht voor elektrische fietsen en de speed pedelec. Dit komt door de definitie van het begrip ‘motorrijtuigen’ in de wet van 21 november 1989 (de WAM-wet) die sinds 1 juli 1956 praktisch ongewijzigd bleef.

“Motorrijtuigen: rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden;”

 

Meer dan zestig jaar geleden kon de wetgever uiteraard onmogelijk voorzien welke motorrijtuigen door de inventiviteit van de mens in ons straatbeeld zouden verschijnen.

 

In het voorjaar van 2017 beloofde federaal vicepremier Kris Peeters (FOD Economie) duidelijkheid te brengen. Met de wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 22 mei 2019) is deze belofte ingevuld. De wet treedt in voege op 1 juni 2019.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.