Ba uitbating

BA uitbating of aansprakelijkheidsverzekering

 

Uw aansprakelijkheid naar derden verzekerd via Savemak Verzekeringen uit Lommel

 

 

Bij het uitbaten van een onderneming, loopt u steeds het risico dat er schade toegebracht wordt aan derden.

 

Deze schade kan veroorzaakt worden door uw bedrijfsgoederen, maar ook door uw personeel.

 

Een fout of onvoorzichtigheid van uw personeel, of uw geleverde werkzaamheden, kunnen ernstige schade toebrengen aan derden, waardoor het voortbestaan van de onderneming in het gedrang kan komen.

U gaat immers de slachtoffers moeten vergoeden indien uw onderneming aansprakelijk is voor de schade.

 

Om dit risico te vermijden, kan u zich indekken door een verzekering BA uitbating of een aansprakelijkheidsverzekering. Savemak Verzekeringen uit Lommel biedt advies op maat van uw bedrijf.

 

In de verzekering BA uitbating, onderscheiden we 3 waarborgen:

 

  1. BA-uitbating: deze waarborg dekt de aansprakelijkheid van de onderneming tijdens de uitbating van de onderneming
  2. BA na levering of productaansprakelijkheid: deze waarborg dekt de schade die veroorzaakt wordt door de gefabriceerde producten of door de door de onderneming geleverde prestaties na levering
  3. De waarborg toevertrouwde goederen

 

Heel belangrijk  om weten is dat deze waarborgen niet standaard in uw polis zitten.  Een polis BA uitbating is een verzekering op maat.  Savemak Verzekeringen uit Lommel onderhandelt voor u met de verzekeraars zodat in uw polis alle waarborgen zitten die uw bedrijf nodig heeft.

 

 

Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing

 

Savemak verzekeringen denkt aan uw objectieve aansprakelijkheid

 

Dit is een wettelijk verplichte verzekering voor sommige voor het publiek toegankelijke bedrijven of inrichtingen.  Deze verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid van de uitbater voor gevallen van brand of ontploffing.

 

Deze objectieve aansprakelijkheid houdt in dat het slachtoffer dat schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en een schadevergoeding kan vragen voor de lichamelijke en  materiële schade, zelfs wanneer de uitbater geen fout heeft begaan.

 

 

Beroepsaansprakelijkheid

 

Deze verzekering dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep.  Het gaat hier voornamelijk over zelfstandigen of bedrijven die in  hoofdzaak intellectuele activiteiten uitoefenen, bv juridische beroepen, accountants, artsen, architecten, …

 

U kan steeds terecht bij Savemak Verzekeringen uit Lommel voor advies op maat van uw bedrijf.