Alle bouwplaats risico’s

De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s, of afgekort de ABR, is aangewezen indien u aan een nieuwbouw begint, of een serieuze verbouwing.

Vraag advies aan Savemak Verzekeringen uit Lommel alvorens de werken aanvangen!

 

ABR verzekering of alle bouwplaatsrisico's via savemak verzekeringen uit Lommel

 

Wat kan er verzekerd worden?

 

  • de voorlopige bouwwerken: zowel ruwbouw als afwerking
  • het bestaand goed
  • de verwerkte materialen en de geplaatste uitrustingen

 

We onderscheiden 2 luiken

  • de materiële schade
  • de aansprakelijkheid

 

De materiële schade

 

Dit is de basiswaarborg van de ABR verzekering.

We starten van het “alle risico’s” principe: elke schade en elk verlies is gedekt, behalve hetgeen uitgesloten wordt.

 

Dan zijn er een aantal facultatieve uitbreidingen:

 

Bestaand goed

 

deze uitbreiding waarborgt de schade veroorzaakt aan de bestaande goederen of gebouwen die eigendom zijn van de bouwheer.

 

Foutief gedeelte

 

deze uitbreiding waarborgt de schade aan de verzekerde goederen ontstaan door een fout, een gebrek, of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen, of veroorzaakt door een eigen tekort aan materialen.

 

Opruimings- en afbraakkosten

 

dit zijn de kosten voor de afbraak van de beschadigde delen en de opruiming van de brokstukken

 

 

Keuzewaarborg: aansprakelijkheid

 

Deze waarborg dekt elke mogelijke schade aan derden veroorzaakt door de werken: de aansprakelijkheid waarbij de verzekerden in fout zijn of de aansprakelijkheid van de bouwheer waarbij hij niet in fout is.

 

Ook hier kunnen een aantal facultatieve uitbreidingen onderschreven worden:

 

Gekruiste aansprakelijkheid:

 

Alle verzekerde worden, zelfs bij een contractuele band, onderling als derden beschouwd zodat hun aansprakelijkheid ten opzichte van elkaar verzekerd is.

 

De schade veroorzaakt door trillingen, verlaging van de grondwaterstand en door afwezigheid, verwijdering of verzwakking van steun

 

Zijn er ook uitsluitingen?

 

Ja, volgende zaken zijn uitgesloten:

 

  • opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde
  • schade door oorlog, arbeidsconflicten, aanslagen en terrorisme
  • winstverlies, vaste kosten, gebruiks- of genotsderving, esthetische waardevermindering, verlies van klanten, boetes, onderbreking of vertraging in de uitvoering van de bouwwerken. De slijtage, de vermoeidheid, de progressieve beschadiging of aantasting, het onvoldoende gebruik en de veroudering.
  • schade aan de naburige gebouwen indien er vooraf geen plaatsbeschrijving werd gemaakt

 

Voor een correcte en volledige omschrijving van de waarborgen en de uitsluitingen  verwijzen we naar de algemene voorwaarden van de polis.