Arbeidsongevallen

Een verzekering arbeidsongevallen afsluiten is verplicht voor elke werkgever!

Savemak Verzekeringen uit Lommel zorgt ervoor dat u goed verzekerd bent tegen een correcte premie.

 

Goed verzekerd tegen arbeidsongevallen bij Savemak Verzekeringen

 

Wij starten vanuit de activiteit die uw bedrijf uitoefent.  Deze activiteit gaat immers voor een groot deel uw premie bepalen.

Voor een dakwerker gaat u veel meer premie betalen dan voor een boekhoudkundige bediende.

Belangrijk is om de verzekeraar correct in te lichten over alle activiteiten die uw werknemers doen.  Enkel op die manier kan de verzekeraar een correcte inschatting maken van het risico dat zij verzekeren.

 

Vervolgens contacteren wij verschillende verzekeraars en vragen we een offerte, specifiek op maat van uw bedrijf.

 

 

Wat als u personeel tewerktstelt en u sluit geen polis arbeidsongevallen af?

 

Zodra u personeel in dienst heeft, heeft u de wettelijke verplichting om een polis arbeidsongevallen af te sluiten.  Het fonds voor arbeidsongevallen voert hierop controle uit! Zij maken een vergelijking tussen de gegevens van de RSZ en de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen.  Op deze manier worden ze altijd op de hoogte gebracht indien een bedrijf werknemers tewerkstelt, en geen polis arbeidsongevallen onderschreven heeft.  Het niet voldoen aan de verplichting om een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten, leidt tot serieuze boetes!

 

Een verzekering arbeidsongevallen kan nooit met terugwerkende kracht afgesloten worden.  Denk er dus tijdig aan om Savemak Verzekeringen te verwittigen zodra u personeel in dienst gaat nemen.

 

 

Nuttig om te weten: Zorg ervoor dat uw IBO-werknemers goed verzekerd blijven!

 

Indien u als werkgever gebruik maakt van werknemers met een IBO contract, moet u erover waken dat zij goed verzekerd blijven tegen arbeidsongevallen.  Voorheen bezorgde de VDAB uw arbeidsongevallenverzekeraar automatisch een kopie van de overeenkomst met de werkzoekende, maar dat is sinds 1 september 2018 niet meer het geval.

Werkgevers maken vaak gebruik van een ‘Individuele BeroepsOpleiding’ van de VDAB, kortweg IBO genaamd. Doel van deze vorming is dat bedrijven een werkzoekende een opleiding op de werkvloer aanbieden met de mogelijkheid om hem of haar na afloop in dienst te nemen voor onbepaalde duur.

De werkgever heeft de verplichting om de cursist te verzekeren tegen ongevallen die hem of haar tijdens de opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats kunnen overkomen. Deze verzekering dient dezelfde waarborgen te verlenen als deze die voorzien zijn in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

 

Niet langer automatische kennisgeving

 

Sinds 1 september stellen we vast dat de VDAB geen automatische kopie meer verstuurt van de opleidingsovereenkomst van de IBO-werknemer naar de verzekeraar arbeidsongevallen waarbij het bedrijf van tewerkstelling verzekerd is.

Wij adviseren onze cliënten daarom om ons steeds een kopie van iedere met de VDAB aangegane IBO-overeenkomst te bezorgen. Wij zullen deze dan aan uw verzekeraar bezorgen. Alleen zo kunnen we garanderen dat u ten allen tijde in orde bent met uw verzekeringsverplichting ten aanzien van de werkzoekenden die u een opleiding aanbiedt.