Commerciële nummerplaten

U kan bij Savemak Verzekeringen terecht voor 2 categorieën commerciële platen: de proefrittenplaten en de handelaarsplaten.

 

Savemak Verzekeringen biedt u een verzekering aan voor uw Z-plaat in combinatie met uw totaal pakket verzekeringen

Wij vestigen wel uw aandacht op het feit dat wij enkel een verzekering voor commerciële platen aanbieden indien u via ons kantoor totaalklant bent. Dit wil zeggen dat wij volgende polissen nodig hebben alvorens wij uw proefrittenplaat of handelaarsplaat kunnen verzekeren:

 • brandverzekering
 • BA uitbating
 • voertuig voor dagelijks gebruik
 • eventueel arbeidsongevallen

 

Soorten platen:

 • proefrittenplaat auto
 • proefrittenplaat moto
 • proefrittenplaat aanhangwagen
 • proefrittenplaat bromfiets
 • handelaarsplaat auto
 • handelaarsplaat moto
 • handelaarsplaat aanhangwagen
 • handelaarsplaat bromfiets

 

Uitzicht van de commerciële platen:

 

De commerciële platen hebben een groene kleur op een retroflecterende achtergrond en zijn als volgt samengesteld:

3 letters gevolgd door 3 cijfers.

 

Proefrittenplaten beginnen met de letters «ZZ»

Handelaarsplaten beginnen met «Z».

Rechts op de nummerplaat bevindt zich een vignet met geldig jaartal.

Enkel de handelaarsplaat voor bromfiets zal beginnen met de letters “SZ” en de proefrittenplaat met de letters “SZZ”.

 

 

Geldigheid

De geldigheid van een commerciële plaat is één jaar (tot en met 31 december) en moet ieder jaar tussen 01 oktober en 31 december hernieuwd worden.   Als deze periode verstrekenis, is geen enkele verlenging meer mogelijk en moet de houder de commerciële plaat laten schrappen via bpost.

 

De inschrijvingsbewijzen die afgeleverd worde bij commerciële platen bevatten:

 • de uiterste geldigheidsdatum (31/12/ …),
 • de aard van de afgeleverde plaat,
 • het ondernemingsnummer van de houder of identificatienummer bij het Rijksregister;
 • de maximale cilinderinhoud of de M.T.M. (maximale toegelaten massa) maximum aan te vragen door de houder wanneer het een «handelaarsplaat» betreft.

 

De aanvraag

Besteed veel zorg aan uw aanvraag. Vul het formulier goed leesbaar in door gebruik te maken van drukletters en cijfers die niet foutief gelezen kunnen worden.

 • Plaats slechts en letter, cijfer of spatie per vakje.
 • Vermijd schrappingen of overschrijvingen, vooral in de naam van de aanvrager.
 • Schrijf niets in de vet omlijnde vakken, die zijn uitsluitend voor de dienst bestemd.
 • Indien om één of andere reden, een tweede formulier voor dezelfde aanvraag ingevuld wordt, hecht dan beide formulieren aan een en vermeld in vak U “bijkomende inlichtingen” het nummer van het andere formulier.
 • Indien er bijlagen zijn, vermeld dan het nummer van het formulier in de rechter bovenhoek van elke bijlage.
 • Vul het formulier zorgvuldig in, zoals hierna is uitgelegd.
 • Bewaar het refertenummer van het formulier (9 cijfers onder codebarre). Maak liefst een fotokopie van uw aanvraag.

 

Vernieuwing

Er worden geen duplicaten afgeleverd voor een verloren of gestolen plaat en/of een inschrijvingsbewijs. De houder kan wel een «aanvraag om inschrijving onder commerciële plaat» indienen om een ander nummer te verkrijgen.

 

Duplicaat

De houder van een beschadigde kentekenplaat of van een beschadigd kentekenbewijs kan een duplicaat verkrijgen. Daartoe maakt hij een aanvraagformulier tot inschrijving over. Dit formulier moet voorzien zijn van alle attesten noodzakelijk voor de inschrijving, met inbegrip van het verzekeringsattest. De betaling van de vergoeding voor een duplicaat van inschrijvingsbewijs bedraagt € 45 + € 26 = € 71 te betalen aan bpost. Het bedrag voor een duplicaat beschadigde kentelenplaat zijn € 30, eveneens te betalen aan bpost.

 

Terugzending van commerciële platen

De van een commerciële plaat dient deze terug te zenden naar de DIV binnen vijftien dagen nadat de houder heeft opgehouden met het beroep of de activiteit uit te oefenen op grond waarvoor hij de plaat heeft verkregen, zelfs als de geldigheidsduur ervan nog niet verstreken is. De plaat wordt ter schrapping bij bpost binnengeleverd.

Indien blijkt dat de houder niet meer voldoet aan de voorwaarden om de vernieuwing van de commerciële inschrijving te behoren of de vereiste formaliteiten niet meer wenst te vervullen, dient de plaat ten laatste op 15 januari te worden geschrapt via bpost.

 

 

Commerciële platen in het buitenland

Het gebruik van commerciële platen is beperkt:

 • Proefrittenplaten zijn enkel toegelaten in België.
 • Handelaarsplaten zijn enkel toegelaten in de Benelux.  Voor de overige landen moet aan het land men naartoe gaat toestemming gevraagd worden