Omzetverzekering

Uw omzet verzekerd met de omzetverzekering.

 

 

Savemak Verzekeringen draagt zorg voor de continuïteit van uw vennootschap dankzij de omzetverzekering

 

 

Als bedrijfssleider keert u uzelf een loon uit.  Dit loon kan u verzekeren in een dekking “gewaarborgd inkomen”.

 

De meeste bedrijfsleiders houden hun loon relatief laag aangezien de vennootschapsbelasting voordeliger is dan de personenbelasting.

Daartegenover staat dat er heel wat kosten gemaakt worden binnen de vennootschap. Dit zorgt voor een aanzienlijk fiscaal voordeel, maar hier zijn ook een aantal nadelen aan verbonden.

 

Stel dat u ziek wordt of een ongeval krijgt en een paar maanden buiten strijd bent.

U doet een aangifte aan uw verzekeraar gewaarborgd inkomen.  Maar, deze arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt berekend op basis van uw loon.  Een laag loon wil dus ook zeggen een lage uitkering.

 

Daarom kan u best in aanvulling op uw polis gewaarborgd inkomen een omzetverzekering afsluiten.  Deze verzekering wordt afgesloten door uw vennootschap.  Uw verzekeraar zal een financiële tussenkomst bieden tot maximum 60 % van uw omzet indien u als bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt.

 

Het principe van de omzetverzekering

U bent als zaakvoerder arbeidsongeschikt door een ziekte of een ongeval?  De verzekeraar betaalt aan uw vennootschap een bedrag dat het omzetverlies door uw afwezigheid compenseert.

Savemak Verzekeringen informeert u graag verder of de juiste modaliteiten van de omzetverzekering.

 

En de fiscaliteit?

De premies die de vennootschap betaalt, zijn een beroepskost en zijn bijgevolg 100 % fiscaal aftrekbaar.

 

Aanvaardingscriteria

De standaardvoorwaarden zijn als volgt:

  • u beoefent uw activiteit al minstens 3 jaar
  • we vragen de 2 laatste jaarrekeningen op om een zicht te krijgen op uw omzet
  • u dient een medische vragenlijst in te vullen

 

De omzetverzekering is een zeer specifieke verzekering die het al dan niet voortbestaan van uw vennootschap kan betekenen.

Het is heel belangrijk dat deze verzekering grondig besproken wordt.  Savemak Verzekeringen bespreekt samen met u wat u precies nodig heeft. Afhankelijk daarvan maken we voor u een offerte op maat.

 

Wij adviseren u om tijdig uw omzetverzekering af te sluiten.  Hoe jonger uw startleeftijd, hoe voordeliger de premie zal uitvallen.