Autoverzekering

Uw autoverzekering bestaat uit verschillende luiken.  De premie wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Het is dus heel belangrijk als je de premie van uw autoverzekering wilt vergelijken, om dit met dezelfde parameters te doen.

 

We lichten hierbij kort de mogelijkheden van de waarborgen in uw autoverzekering toe:

 

1. de verplichte BA autoverzekering

Dit is de basisdekking van je autoverzekering.  Je dekt hiermee je burgerlijke aansprakelijkheid.  Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat de op openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek.  Ze vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van dit motorrijtuig aan anderen kan toebrengen.  In de rechtspraak wordt de term “derden” gebruikt.  Dit is iedereen aan wie je schade hebt toegebracht, zowel materiële als lichamelijke schade: de weggebruikers, de passagiers, …

 

 

2. de omniumverzekering

Dit is een dekking die je naar keuze kan afsluiten. De omniumverzekering wordt niet verplicht door de wet.

Deze verzekering dekt de eigen schade aan je wagen.

Je hebt hier verschillende formules.  Er moet duidelijk omschreven worden welke risico’s je wil verzekeren.

 • Je kan kiezen voor een beperkte omnium of een volledig omnium.
 • Je kiest ook de periode gedurende dewelke je wagen zijn waarde behoudt bij totaal verlies.  Bv. de eerste 6 maanden wordt er geen sleet in mindering gebracht, vanaf de 7de maand wordt er een sleetpercentage van 1 % toegepast per begonnen maand.  Of de eerste 24 maanden wordt er geen sleet afgetrokken en vervolgens 1 % vanaf de 25ste maand per begonnen maand. Er zijn hier verschillende opties.  Deze kunnen dan ook nog eens verschillen per verzekeraar, dus goed vergelijken is hier de boodschap!
 • de vrijstelling speelt ook geen onbelangrijke rol.
  Je kan kiezen voor een vaste vrijstelling van bv. 500  €.  De verzekeraar zal van de vergoeding 500 € in mindering brengen.
  Je kan ook voor een Engelse vrijstelling kiezen. Deze vrijstelling wordt alleen toegepast als de schade onder een bepaald bedrag ligt.  Overschrijdt de schade het bedrag van de engelse vrijstelling, zal de verzekeraar de volledige schade vergoeden.

 

 

3. verzekering van de bestuurder

Deze verzekering beschermt iedere bestuurder van een motorvoertuig en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval.  Er zijn verschillende formules verkrijgbaar.  Men kan verschillende waarborgen onderscheiden:

 • terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging
 • terugbetaling van het inkomensverlies inzake arbeidsongeschiktheid
 • betaling van een kapitaal of rente ingevolge van invaliditeit
 • betaling van een kapitaal ingevolge van overlijden

 

De kapitalen kunnen vooraf forfaitair bepaald worden of worden gelijkgesteld aan de terugbetaling volgens de regels van het gemeen recht.

 

 

4. rechtsbijstand

Aangezien Savemak verzekeringen voorstander is van een aparte rechtsbijstand bij een gespecialiseerde verzekeraar, verwijzen we u hiervoor graag door naar onze pagina over rechtsbijstand.

 

 

5. Bijstand

Pech met de wagen? Niets zo vervelend! Gelukkig kan u hiervoor een verzekering afsluiten waardoor u snel verdergeholpen wordt.