Brandverzekering

Uw brandverzekering beschermt uw woonst tegen veel meer dan enkel brand.

Savemak Verzekeringen waakt erover dat uw brandverzekering steeds voldoet aan de beste prijs- kwaliteit verhouding.

 

 

Hoe is onze brandverzekering ontstaan?

De oorsprong is terug te vinden in Londen. De grote brand van Londen was een stadsbrand in de Engelse stad Londen van 2 tot 5 september 1666. De brand verwoestte een groot deel van de stad. Er werden 87 parochiekerken en 13.200 vernietigd.

Na deze grote brand werden de eerste vormen van brandverzekering ontwikkeld.

Ondertussen is deze verzekering verder ontwikkeld en worden niet enkel de gevaren van een brand verzekerd, maar ook de natuurrampen, storm, hagel, glasbreuk, waterschade, …

 

Is de brandverzekering een verplichte verzekering?

Nee, deze verzekering is niet verplicht door de wet.

Let hier wel op! Vaak wordt de verplichting wel opgelegd door bv de verhuurder of de bank.

 

Welke waarborgen kunnen er in de brandverzekering zitten?

 1. schade door brand of schroeischade
 2. schade door rook en roet
 3. schade door ontploffing of implosie
 4. schade door blikseminslag
 5. schade door elektriciteit
 6. schade doordat de temperatuur verandert
 7. schade door aanraking met het verzekerde gebouw en de verzekering inboedel
 8. kosten om een gaslek op te sporen
 9. materiële schade door inbraak of poging tot inbraak in het verzekerde gebouw
 10. schade doordat een deel van het verzekerde gebouw is gestolen
 11. schade door vandalisme aan het verzekerd gebouw
 12. schade door een arbeidsconflict of aanslag
 13. schade door water
 14. schade door stookolie
 15. storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 16. natuurrampen
 17. glasbreuk
 18. burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 19. alle risico’s computer
 20. schade door terrorisme
 21. diefstal en vandalisme
 22. reddingskosten
 23. expertisekosten

De waarborgen en de vergoedingsgrenzen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Bovenvermelde waarborgen zijn niet standaard voorzien in elke polis.  Het is heel belangrijk om de polis en de algemene voorwaarden te consulteren.  Savemak Verzekeringen begeleidt u in uw keuze voor de polis die aan uw behoeftes en verlangens voldoet.

Wil u uw brandverzekering laten herbekijken? Bent u zeker dat u niet teveel betaalt? Bent u niet onderverzekerd of oververzekerd? Zitten in uw polis alle waarborgen die u nodig hebt? Contacteer ons voor een vrijblijvende analyse van uw brandverzekering.

 

Wist u …

Dat onze brandverzekeringen gekoppeld zijn aan de abex index?

De abex index weerspiegelt de gemiddelde bouwprijzen.

Zowel de premies als de verzekerde kapitalen van uw brandverzekering worden jaarlijks aangepast aan deze abex index.

Benieuwd naar evolutie van de abex index?  Klik hier voor meer info.