Overlijden

Een overlijdensverzekering keert bij overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum, een vastgesteld kapitaal uit aan een vooraf aangeduide begunstigde.

 

Bij een tijdelijke overlijdensverzekering is dit kapitaal gelijk aan een vast bedrag

 

Bij een schuldsaldoverzekering is dit kapitaal gelijk aan de op het moment van overlijden nog uitstaande schuld.  De schuldsaldoverzekering is dus een overlijdensverzekering met een afnemend kapitaal.