Pensioenopbouw

Start nu met uw pensioenopbouw zodat u later kan genieten van een pensioen zonder zorgen.  U geniet meteen een belastingvoordeel!

 

Tijdens uw pensioen wilt u de dingen doen waar u vroeger nooit tijd voor had.  Maar dan hebt u natuurlijk wel de middelen nodig om dit te kunnen doen.  Jammer genoeg zal uw wettelijk pensioen een pak lager liggen dan uw laatste loon.  En op dit gebied ziet de toekomst er ook niet rooskleuriger uit.  Een alsmaar kleiner wordende actieve groep staat in voor het wettelijk pensioen van een steeds grotere groep gepensioneerden.  Uw wettelijk pensioen zal dus beperkt blijven.

 

Het is daarom ook geen overbodige luxe om zelf te zorgen voor een extra pensioen.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw pensioen fiscaalvriendelijk voor te bereiden!  Bij Savemak verzekeringen kunt u terecht voor een oplossing op maat, met een aanbod dat u de keuze biedt om zekerheid en beleggingsrendement te combineren.

 

pensioensparen en lange termijn sparen

Een eerste mogelijkheid van pensioenopbouw is het pensioensparen.

 

U zet maandelijks of jaarlijks een som geld opzij.  Dat doet u tot uw 65ste.

 

U kan zelf kiezen hoeveel u spaart, rekening houdend met het maximum bedrag dat door de wet voorzien wordt.  Voor inkomstenjaar 2018 kan u kiezen:

  • enerzijds voor een storting van maximum 960 € op jaarbasis.  U geniet een fiscaal voordeel van 30 % (+gemeentebelasting) op de gestorte premies.
  • Anderzijds kan u 1.230 € storten op jaarbasis.  U geniet hierbij een fiscaal voordeel van 25 % (+ gemeentebelasting).

 

Om te genieten van het fiscaal voordeel, moet uw contract een minimum looptijd van 10 jaar hebben.

 

Savemak Verzekeringen zal eerst uw risicoprofiel opstellen.  Aan de hand van een vragenlijst bekijken we uw persoonlijke situatie op vlak van sparen en beleggen.  Samen bepalen we uw behoeften en zoeken we een evenwicht tussen veiligheid en rendement.

 

U bepaalt zelf hoeveel u spaart, rekening houdend met het maximum dat door de wetgever opgelegd wordt.  Minder sparen kan altijd. Toch wordt er door de meeste verzekeraars een minimumbedrag opgelegd van bv 25 € per storting.

 

U kan kiezen voor 100 % zekerheid.  U spaart dan in een tak 21-levensverzekering.  U geniet in dat geval een gewaarborgde rentevoet en een kapitaalsbescherming op de gestorte premies.

 

U kan uw premie ook volledig of gedeeltelijk storten in een tak 23-luik.  Het gekozen deel van de premie wordt dan belegd in een beleggingsfonds.  De rentevoet is hier niet gewaarborgd.  Uw rendement hangt af van de prestaties van de onderliggende fondsen.  U geniet geen kapitaalsbescherming in een tak 23-luik.

 

Een tweede mogelijkheid om te zorgen voor uw pensioenopbouw, is het lange termijn sparen

Contacteer Savemak Verzekeringen voor meer info.