Rechtsbijstand

Savemak Verzekeringen biedt diverse formules rechtsbijstand aan.

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar zijn we ook sterk overtuigd van het nut van een onafhankelijke verzekeraar rechtsbijstand. Dit wil zeggen dat we uw verzekering rechtsbijstand niet gaan toevoegen in uw contract auto, brand, familiale, …, maar een aparte polis gaan opstellen bij een gespecialiseerde verzekeraar.

Wat zijn nu de voordelen van een onafhankelijke verzekering rechtsbijstand?

 1. De onafhankelijkheid:
  Door deze ongebondenheid en financiële vrijheid worden belangenconflicten vermeden en kan u rekenen op een objectieve verdediging.  Uw onafhankelijke verzekeraar kan dus vrij tegen andere verzekeraars procederen en zal bij minnelijke regeling de voor u – en niet voor de uitbetalende verzekeringsmaatschappij – meest gunstige rechtspraak gebruiken.
 2. Specialisatie:
  Een verzekeraar die enkel deze tak aanbiedt, is een gespecialiseerde verzekeraar.  Zij zijn enkel actief in deze tak en zij hebben dan ook de know-how van een specialist.
 3. Kwaliteit:
  Uw verzekering rechtsbijstand is de verzekering waarop u altijd terugvalt als u van de tegenpartij geen voldoening krijgt.  Daarom moet deze verzekering van hoogstaande kwaliteit zijn zodat u er altijd op kan rekenen. Savemak Verzekeringen werkt enkel samen met verzekeraars die deze kwaliteit aanbieden.  We bieden u een polis met het minst aantal uitsluitingen.
 4. Internationaal:
  Savemak Verzekeringen kiest voor een verzekeraar met een internationale structuur met een uitgebreid netwerk zoals advocatenbureau’s, die de schadedossiers ter plaatse kunnen behandelen.

 

Welke objectieve bijstand krijgt u vandaag in de volgende probleemsituaties?

 • U hebt een ongeval met iemand die bij dezelfde BA-verzekeraar verzekerd is.  Het is logisch dat de verzekeraar liefst de kleinste schade zal vergoeden.  Hebt u toevallig de grootste schade, dan …
 • U kunt een geschil hebben bij de vaststelling van de schade en u wenst een grotere vergoeding of herstelling in plaats van totaal verlies. De rechtsbijstand biedt u een tegenexpert, gaat naar de rechtbank, …
 • Bij lichamelijke kwetsuren ontstaan vaak belangenconflicten over de schadevaststelling, het percentage invaliditeit, … Uw rechtsbijstand verdedigt uw persoonlijke belangen, want het gaat vaak over veel geld.

Heeft u interesse of wenst u graag wat meer uitleg? Contacteer ons voor een vrijblijvend advies!