Reisverzekering

Savemak Verzekeringen biedt u een complete reisbijstand of reisverzekering aan.

Wij hebben diverse formules reisverzekering, we maken voor u een polis op maat.  Contacteer ons indien  u meer uitleg wenst over een reisverzekering.

Een voorbeeld van de waarborgen die we u kunnen bieden in de reisverzekering? Uiteraard kunnen deze steeds aangepast of uitgebreid worden!

 1. Wereldwijde bijstand voor personen
  – onbeperkte medische kosten in het buitenland
  – medische nabehandelingskosten in België tot 6.250 €, na een ongeval in het buitenland
  – onbeperkte repatriëringskosten
  – verlenging of verbetering van uw verblijf omwille van medische redenen
  – vervroegde terugkeer bij overlijden of ernstige ziekte van een familielid
  – bijstand bij overlijden en psychologische bijstand
  – opsporings- en reddingskosten tot 6.250 €
  – vergoeding van 50 € per dag ingeval van hospitalisatie
  – terugbetaling skipas tot 125 €
  – terugbetaling van sportmateriaal en activiteiten in geval van repatriëring of hospitalisatie
  – bijstand in geval van diefstal of verlies van reisgoed, reis- of identiteitsdocumenten
  – dekking voorafbestaande ziektes mits 1 maand stabiliteit
 2. Bijstand voertuigen in Europa
  – tussenkomst vanaf uw woonplaats
  – geen leeftijdsbeperking van uw voertuig
  – 2de voertuig gratis mee verzekerd
  – pechverhelping, sleepdienst
  – repatriëring van het voertuig en de verzekerde passagiers
  – vervangwagen: 5 dagen in België en 10 dagen in het buitenland
  – vervangwagen in geval van diefstal: max. 30 dagen
  – verzenden van wisselstukken
  – juridische bijstand
  – caravan en aanhangwagen gratis mee verzekerd
  – geldreserve tot 2.500 € in geval van onvoorziene uitgaven in het buitenland
  – bijstand aan huisdieren
  – bijstand bij taalprolblemen
 3. Kapitaal reisongevallen
  – tot 12.500 € per persoon bij overlijden en blijvende invaliditeit
 4. Compensatiereis
  – schadevergoeding van uw reis ten belope van maximum 2.000 € in geval van repatriëring
 5. Home Assistance
  – bijstand bij schade aan de woning
  – bijstand bij dringende hospitalisatie in geval van ziekte of ongeval in België
  – kosten van een slotenmaker (max. 100 €)
  – informatieverstrekking
 6. Annuleringsverzekering
  – terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot 2.000 € per persoon en per schadegeval in geval van:
  * ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde, partner, familielid, reisgezel
  * schade aan de woning
  * onverwacht uit woning gezet
  * ontslag
  * echtscheiding of feitelijke scheiding
  * diefstal van identiteitsdocumenten of viscum, weigering van visum
  * orgaantransplantatie
  – verzekerde reizen: alle typen reizen, met inbegrip van zakenreizen
 7. Reisgoed / bagageverzekering
  – vergoeding tot 2.000 € ,in geval van diefstal, beschadiging of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar vervoer
  – tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen tot 500 €
  – vergoeding van waardevolle voorwerpen (50 %) eveneens GSM en draagbare computer.